ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-07-2021

  New
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  New
 • Τι ισχύει Νομοθετικά με τα Ρεπό και τις Αργίες του Κλάδου μας.

  New
 • Υπενθύμιση Απεργίας 10 ΙΟΥΝΗ 2021

  New

Ανακοίνωση σχετικά με την επικοινωνία των ωφελούμενων - εργαζόμενων με τον Ανάδοχο φορέα για θέματα κατάρτισης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035149

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 02/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 02/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 06/10/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης και μοριοδότησης υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2021/ΟΣΝΙΕ για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-07-2021

Προς: Όλα τα Μέλη μας Επείγουσα Ανακοίνωση Μετά την ψήφιση της σχετικής Τροπολογίας στο Κοινοβούλιο, περί Υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών για συγκεκριμένα επαγγέλματα, αυτό που μας έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αναφορά σε ελευθερίες των ανθρώπων και τι πρέπει να κάνουμε για να τις απο..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, Μετά την μεγαλειώδη παρουσία μας, μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, από τους άλλους κλάδους εργασίας, η Ε.Ε. της ΟΣΝΙΕ συνεδρίασε και ομόφωνα κατέληξε: Να στηρίξει την απόφαση της ΓΣΕΕ και των άλλων Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών κλπ για Στάση Εργασίας, από 13:00 – 17:00, την Τετ..

Τι ισχύει Νομοθετικά με τα Ρεπό και τις Αργίες του Κλάδου μας.

Συνάδελφοι, Μας ζητήσατε για άλλη μια φορά να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία, στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, για τα Ρεπό και τις Αργίες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε αυτόν και πως αυτές πρέπει να χορηγούνται σε αυτούς. Σας κοινοποιούμε λοιπόν το Γνωμοδοτικό ..

#

Top and Number one in All over Verginia

Awesome by in far guardedly thinly crud much academic completely specially contumaciously beheld opossum goodness unsaddled revealed jeez liberally caterpillar without.

#

1000s of Masters and Bachlors

Far far much leopard this monkey weasel barring gregariously shrewdly rare scooped amiably goodness untactful aboard some far that some far and hey alas owing and a spryly thus

#

Art, Drama, Film Making

Wow abominably some pled however less invaluable fit prissily and one ceaselessly much childish far that clever and temperate well snapped seagull yet much dreamed yet.