Ανακοίνωση

Αθήνα, 29/11/2021

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 και λαμβάνοντας υπόψη την από 22/11/2021 υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΟΣΝΙΕ και του Ανάδοχου Φορέα – Ένωση Εταιρειών «ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», όπως αυτή προέκυψε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (Διεθνής Ανοκτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός)

ανακοινώνει

ότι οι ωφελούμενοιεργαζόμενοι από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μπορούν να επικοινωνούν για θέματα που αφορούν σε θέματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα ακόλουθα τηλέφωνα και e-mails:

  1. «ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε.»

Διεύθυνση: Καστοριά, Λ. Γουναράδων, Περιοχή Χλόη, ΤΚ 52100, 

Τηλ.: Τηλ. 2467021213,

E-mail: kekpolit@otenet.gr 

  1. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»,

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσών 31, Τ.Κ. 54627

Τηλ.: 2310556602,

E-mail: tpolis@technopolis-ekp.gr

  1. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη, Ι. Κωλέττη 24, Τ.Κ. 54627

Τηλ.: 2310508338,

E-mail: info@ekai.gr

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account