Προς: Όλα τα Μέλη μας
Επείγουσα Ανακοίνωση

Μετά την ψήφιση της σχετικής Τροπολογίας στο Κοινοβούλιο, περί Υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών για συγκεκριμένα επαγγέλματα, αυτό που μας έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αναφορά σε ελευθερίες των ανθρώπων και τι πρέπει να κάνουμε για να τις αποκτήσουμε. Παρά το αφήγημα περί «ατομικής ευθύνης», όμως, είναι ξεκάθαρο και συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι η προστασία της υγείας είναι ευθύνη του κράτους και κοινωνικό δικαίωμα των πολιτών.

Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει τόσο το ατομικό δικαίωμα στην υγεία (5§5 Σ), η άσκηση (ή μη άσκηση) του οποίου προϋποθέτει την ενημερωμένη συναίνεση, όσο και ένα κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία (21§3 Σ), ενώ η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων οφείλει να πραγματοποιείται υπό το φως της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (2§1 Σ).

Το Κράτος έχει δηλαδή την ευθύνη να οργανώσει ένα επαρκές σύστημα προστασίας της δημόσιας υγείας που καλείται να εκπληρώσει το ατομικό δικαίωμα-αίτημα του κάθε πολίτη για άσκηση του δικαιώματος στην υγεία του. Σε καμία περίπτωση το Κράτος δεν μπορεί να απεκδυθεί της ευθύνης του για επαρκή οργάνωση της προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας (νοούμενης ως της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώματος του καθενός μας στην υγεία) παραπέμποντας τα πάντα στην ατομική ευθύνη των πολιτών.

Ο εμβολιασμός αποτελεί αναμφίβολα μέτρο προστασίας της ατομικής υγείας, αλλά και κοινωνική ευθύνη κάθε ατόμου έναντι της ανάγκης επίτευξης συλλογικής ανοσίας. Αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτήρα του εμβολιασμού ως ιατρικής πράξης που προϋποθέτει την ενημερωμένη συναίνεση του κάθε εμβολιαζόμενου χωριστά: αυτό επιτάσσουν η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση Οβιέδο, άρθρο 5 παρ. 1) που έχει κυρωθεί από την ελληνική έννομη τάξη (Ν. 2619/1998), το Σύνταγμα (α. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 7 παρ. 2), ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005).

Ρεαλιστικές λύσεις υπάρχουν και μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η προσπάθεια ενίσχυσης του πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, η δυνατότητα υγειονομικής κάλυψης όλου του πληθυσμού και επικοινωνίας με γιατρό πριν κάποιος ασθενής προσέλθει στο νοσοκομείο, καλά χρηματοδοτημένο Σύστημα Υγείας με νοσοκομεία εξοπλισμένα με προσωπικό και πόρους, μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης, θωράκιση όλων των συλλογικών δραστηριοτήτων (μαζικές μεταφορές, χώροι εργασίας, εκπαίδευση, κλπ) απέναντι στις συνθήκες που ευνοούν την διάδοση του ιού, πλατιά καμπάνια ενημέρωσης και προώθησης του εμβολιασμού.
Ας παύσουν οι ιθύνοντες να εφευρίσκουν αποδιοπομπαίους τράγους και να πετάνε τη «μπάλα» στην ατομική ευθύνη και ας προχωρήσει άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Ξεκάθαρα: Λέμε ΝΑΙ στον εμβολιασμό όλων μας.

Λέμε ΝΑΙ στη κοινωνική μας ευθύνη.

Λέμε ΟΧΙ στον εξαναγκασμό μας και την κατάργηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-26-07-2021