ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ

Αρ. Πρωτ.225                                                                                                                                                                                                                                             

Αθήνα 17 Ιουνίου 2022

 

Με πλήρη λοιπόν σύνθεση και με μοναδικό θέμα την Συγκρότηση σε Σώμα του νέου ΔΣ, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού για κάθε θέση του ΔΣ έγινε μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει ρητά το Καταστατικό μας, η νέα Διοίκηση της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε Σώμα, για τριετή θητεία και με την παρακάτω σύνθεση:

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Please install and activate TablePress plugin to work this widget.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Please install and activate TablePress plugin to work this widget.