ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

osnieblog