Συνάδελφοι,

Δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα στα γραφεία της Ομοσπονδίας σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας, γἰ αυτό και σας παραθέτουμε τα παρακάτω σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Για Θετικό κρούσμα Covid19

α). Ασθενείς με ήπια νόσο:
Τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά από πλήρη ύφεση του πυρετού χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και Απομόνωση του ασθενή για τουλάχιστον 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

β). Ασθενείς με σοβαρή νόσο:
Τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά την πλήρη ύφεση του πυρετού χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και Απομόνωση του ασθενή για
τουλάχιστον 14 έως και 20 ημέρες ή τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά την πλήρη ύφεση του πυρετού χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και 2 διαδοχικές αρνητικές δοκιμασίες μοριακής ανίχνευσης του ιού σε εκκρίσεις του αναπνευστικού με διαφορά λήψης δείγματος 24 ωρών. Νοσηλευόμενοι ασθενείς που πρέπει να εξέρθουν από το νοσοκομείο πριν την πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων θα πρέπει να συνεχίζουν την απομόνωσή τους κατ’ οίκον μέχρι να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους.

γ). Ασθενείς με ανοσοκαταστολή:
Τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά από πλήρη ύφεση του πυρετού χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και Απομόνωση για 20 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων ή τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά από πλήρη ύφεση του πυρετού χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα και 2 διαδοχικές αρνητικές δοκιμασίες μοριακής ανίχνευσης του ιού σε εκκρίσεις του αναπνευστικού με διαφορά λήψης δείγματος 24 ωρών.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς που πρέπει να εξέρθουν από το νοσοκομείο πριν την πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων θα πρέπει να συνεχίζουν την απομόνωσή τους κατ’ οίκον μέχρι να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους. Ως μέγιστος χρόνος απομόνωσης συστήνονται οι 20 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. Σε ειδικές περιπτώσεις ένδειξης παρατεταμένης απέκκρισης του ιού συστήνεται η άρση της απομόνωσης να αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και ειδικούς.

δ). Ασυμπτωματικοί:
Η απομόνωση τους λήγει 10 ημέρες μετά από την εργαστηριακή διάγνωση της νόσου (ημερομηνία λήψης δείγματος αναπνευστικού).

ε). Στενές επαφές:
▪ Ιχνηλάτηση και εντοπισμός στενών επαφών.
▪ Εφαρμογή καραντίνας στις στενές επαφές για 14 ημέρες από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κατ’ οίκον περιορισμό.
▪ Η τήρηση της καραντίνας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να παραβιάζεται για κανένα λόγο.
▪ Εάν κατά τη διάρκεια της καραντίνας οι επαφές εμφανίσουν συμπτώματα ελέγχονται με δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης του ιού και ακολουθείται το πρωτόκολλο για τα κρούσματα COVID-19.

Για Επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid19 σε Επαγγελματίες Υγείας

α). Θετικό κρούσμα Covid19:
Για τους επαγγελματίες υγείας που νοσούν από COVID19 ακολουθούνται τα κριτήρια λήξης της απομόνωσης τους όπως αυτά αναγράφονται παραπάνω για τους ασθενείς COVID19. Η επιστροφή τους στην εργασία επιβάλλει την αυστηρή τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου.
Για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε κλινικά τμήματα με ειδικούς πληθυσμούς ασθενών (ανοσοκατασταλμένοι και βαρέως πάσχοντες ασθενείς) συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου πριν την επιστροφή τους στην εργασία. Ο εργαστηριακός έλεγχος συστήνεται να υλοποιείται όταν πληρούνται τα κλινικά κριτήρια άρσης της απομόνωσης και ο ελάχιστος χρόνος απομόνωσης που είναι οι 10 ημέρες για ασυμπτωματικό ασθενή ή ασθενή με ήπια νόσο και 14-20 ημέρες για ασθενή με σοβαρής νόσηση.
Ως μέγιστος χρόνος απομόνωσης συστήνονται οι 20 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. Σε ειδικές περιπτώσεις ένδειξης παρατεταμένης απέκκρισης του ιού συστήνεται η επιστροφή του επαγγελματία υγείας να αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και ειδικούς.

β). Επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid19:
▪ Η ιχνηλάτηση των επαφών και η εκτίμηση κινδύνου γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/covid19-eppag-ygeias-ektimisi-kindinou.pdf) από τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
▪ Το προσωπικό που χαρακτηρίζεται ως υψηλού βαθμού έκθεση τίθεται σε καραντίνα για 7 ημέρες από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα και εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό επιστρέφει στην εργασία του με μία αρνητική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης του ιού.
▪ Επισημαίνεται ότι η καραντίνα για το προσωπικό των μονάδων υγείας εφαρμόζεται όπως και για τους υπόλοιπους πολίτες με παραμονή κατ’ οίκον περιορισμό.
▪ Εάν ένας επαγγελματίας υγείας κατά τη διάρκεια της καραντίνας του εμφανίσει συμπτώματα ελέγχεται με δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης και ακολουθείται το πρωτόκολλο για τους θετικούς COVID-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-για-τον-COVID-19