ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:
 • « Ανάγκα και οι θεοί πείθονται…. »

  New
 • Διακήρυξη της “ΤΑΞΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”

  New
 • «Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει!»

  New
 • …και στραβός είναι ο γιαλός…και στραβά αρμενίζουν!

  New

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης και μοριοδότησης υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2021/ΟΣΝΙΕ για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Και όμως …«λεφτά υπάρχουν!»

Συνάδελφοι, Ένα χρόνο τώρα με την πανδημία να κτυπά ολόκληρη την κοινωνία μας και με μια κυβέρνηση να πελαγοδρομεί με τις …μπρος-πίσω αποφάσεις της, προκειμένου να μας προφυλάξει από τις συνέπειές της. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και τις απαραίτητες ΜΕΘ. Οι Ιδιωτικές Κ..

«Για κάθε ενδιαφερόμενο, για τις Αργίες του Κλάδου»

Συνάδελφοι, Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, που μας ζητάνε συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις ημέρες των Αργιών που ισχύουν στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας – Πρόνοιας, που εκπροσωπούμε: Σύμφωνα, λοιπόν με το Συλλογικό και Εθιμικ..

«Όχι άλλο κάρβουνο στην ….βλακεία!»

Συνάδελφοι, Στη τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας συζητήσαμε και το θέμα της τρέχουσας πανδημίας του covid-19 καθώς και τον σχετικό εμβολιασμό, που προετοιμάζει η πολιτεία να αρχίσει τις επόμενες ημέρες. Όλα τα μέλη του ΔΣ συμφωνήσαμε, ότι είναι αναγκαία η θωράκιση, τόσο του υγειονομι..

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  No blog post found.

#

Top and Number one in All over Verginia

Awesome by in far guardedly thinly crud much academic completely specially contumaciously beheld opossum goodness unsaddled revealed jeez liberally caterpillar without.

#

1000s of Masters and Bachlors

Far far much leopard this monkey weasel barring gregariously shrewdly rare scooped amiably goodness untactful aboard some far that some far and hey alas owing and a spryly thus

#

Art, Drama, Film Making

Wow abominably some pled however less invaluable fit prissily and one ceaselessly much childish far that clever and temperate well snapped seagull yet much dreamed yet.