ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:
 • Ανοιχτή Επιστολή – 17/03/2020

  New
 • AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ νέου Δ.Σ.

  New
 • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 19ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.

  New

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης και μοριοδότησης υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2021/ΟΣΝΙΕ για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

« Ανάγκα και οι θεοί πείθονται…. »

Συνάδελφοι, Στις 18 Δεκ 2020, τηλε-συνεδρίασε, για πρώτη φορά το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, με πλήρη σύνθεση, ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες επικοινωνίας, που έχουν επιφέρει σε όλους μας, τα μέτρα Υγιεινής & Ασφάλειας που έχουν ληφθεί από την πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότ..

Διακήρυξη της “ΤΑΞΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”

Συνάδελφοι, Κατά το αφήγημα της κυβέρνησης, τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε από την μνημονιακή περίοδο, που βιώσαμε όλοι μας σχεδόν μία 10ετία, την νεοφιλελεύθερη πολιτική τους σε όλο της το μεγαλείο. Η αδικία, η ανισότητα και η βαρβαρότητα των μέτρων που εφάρμοζαν χτυπούσαν … «κόκκινο» σε κάθε περίπ..

«Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει!»

Συνάδελφοι, Παραλάβαμε επιτέλους, μετά από 4 χρόνια! την επίσημη και αμετάκλητη Απόφαση του Αρείου Πάγου, για την αίτηση που είχαμε καταθέσει, το 2016 και ζητούσαμε την αναίρεση των ΔΑ-3 και ΔΑ-5 του 2016, του ΟΜΕΔ, που όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, επέφεραν τόσα οικονομικά και θεσμικά δεινά, στους..

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  No blog post found.

#

Top and Number one in All over Verginia

Awesome by in far guardedly thinly crud much academic completely specially contumaciously beheld opossum goodness unsaddled revealed jeez liberally caterpillar without.

#

1000s of Masters and Bachlors

Far far much leopard this monkey weasel barring gregariously shrewdly rare scooped amiably goodness untactful aboard some far that some far and hey alas owing and a spryly thus

#

Art, Drama, Film Making

Wow abominably some pled however less invaluable fit prissily and one ceaselessly much childish far that clever and temperate well snapped seagull yet much dreamed yet.

ΑΡΘΡΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

  No blog post found.