Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Τα πεδία με “*” είναι υποχρεωτικά.

Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.

Την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να ακολουθήσει η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση της πράξης.