ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:
 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

  New
 • Ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης Ωφελουμένων (1/2022/ΟΣΝΙΕ)

  New
 • 24ωρη πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ σε όλο τον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας (6-4-2022)

  New
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-07-2021

  New

Ανακοίνωση σχετικά με την επικοινωνία των ωφελούμενων - εργαζόμενων με τον Ανάδοχο φορέα για θέματα κατάρτισης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035149

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 02/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 02/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 06/10/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης και μοριοδότησης υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου

στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 1/2021/ΟΣΝΙΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2021/ΟΣΝΙΕ για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης Ωφελουμένων (1/2022/ΟΣΝΙΕ)

Αθήνα, 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: .219 Ανακοίνωση Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 που υλοπ..

24ωρη πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ σε όλο τον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας (6-4-2022)

Συνάδελφοι, Μπήκαμε στον 3ο χρόνο με την πανδημική κρίση και την ακρίβεια να βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ υποδεχτήκαμε πριν λίγες ημέρες έναν ακόμη πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός έρχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τον καθημερινό μόχθο μας, για …τον επιούσιο και να επι..

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

#

Top and Number one in All over Verginia

Awesome by in far guardedly thinly crud much academic completely specially contumaciously beheld opossum goodness unsaddled revealed jeez liberally caterpillar without.

#

1000s of Masters and Bachlors

Far far much leopard this monkey weasel barring gregariously shrewdly rare scooped amiably goodness untactful aboard some far that some far and hey alas owing and a spryly thus

#

Art, Drama, Film Making

Wow abominably some pled however less invaluable fit prissily and one ceaselessly much childish far that clever and temperate well snapped seagull yet much dreamed yet.